Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Niektóre zagadnienia optymalizacji efektów procesu kształcenia / red. J. Jakóbowski
 • Kazimierz Denek
  Ustalanie celów procesu kształcenia
 • Wacław Gauza, Tadeusz Mróz
  Kategoryzacja celów dydaktycznych w Szkole Wyższej na przykładzie dydaktyki ogólnej (próba ustaleń metodologicznych)
 • Mirosława Żmudzka
  Samodzielność jako czynnik kształtowania umiejętności uczenia się uczniów klas początkowych
 • Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
  Metoda zuchowa swoistym sposobem realizacji działalności zabawowej - zadania - u zuchów
 • Iwona Strachanowska
  Pomiar sprawdzający wielostopniowy w badaniach nad skutecznością nauczania języka esperanto metodą kognitywną
 • Maria Dura
  Zagadnienie postępu edukacyjnego w świetle funkcjonowania wychowawczego grup rówieśniczych w klasie ósmej szkoły podstawowej
 • Alicja Kozubska
  Postawy dzieci wobec rodziców w rodzinach nadużywających alkoholu
 • Jan Jakóbowski, Kazimierz Waligórski
  Problemy podejmowania decyzji kierowniczych w szkole. Aspekty upodmiotowienia zespołu pedagogicznego
 • Paweł Prusak
  Szkoła wyższa organizatorem orientacji pedagogicznej uczniów szkół średnich
 • Wiesława Wołoszyn
  Teoretyczny model powinności nauczyciela akademickiego
 • Aleksandra Kozak
  Stosunek do przedmiotu: pedagogika a identyfikacja z zawodem nauczyciela studentów trzeciego semestru studiów dziennych
 • Ryszarda Cierzniewska
  Nauczyciel i oświata w myśli politycznej ruchu ludowego w latach 1919-1931
 • Iwona Strachanowska
  Esperanta Instruado

 • Najnowsze pozycje