DSpace Repository

Studia Pedagogiczne, 1995, Zeszyt 20

Studia Pedagogiczne, 1995, Zeszyt 20

 

SPIS TREŚCI

Niektóre zagadnienia optymalizacji efektów procesu kształcenia / red. J. Jakóbowski
  • Kazimierz Denek
    Ustalanie celów procesu kształcenia
  • Wacław Gauza, Tadeusz Mróz
    Kategoryzacja celów dydaktycznych w Szkole Wyższej na przykładzie dydaktyki ogólnej (próba ustaleń metodologicznych)
  • Mirosława Żmudzka
    Samodzielność jako czynnik kształtowania umiejętności uczenia się uczniów klas początkowych
  • Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
    Metoda zuchowa swoistym sposobem realizacji działalności zabawowej - zadania - u zuchów
  • Iwona Strachanowska
    Pomiar sprawdzający wielostopniowy w badaniach nad skutecznością nauczania języka esperanto metodą kognitywną
  • Maria Dura
    Zagadnienie postępu edukacyjnego w świetle funkcjonowania wychowawczego grup rówieśniczych w klasie ósmej szkoły podstawowej
  • Alicja Kozubska
    Postawy dzieci wobec rodziców w rodzinach nadużywających alkoholu
  • Jan Jakóbowski, Kazimierz Waligórski
    Problemy podejmowania decyzji kierowniczych w szkole. Aspekty upodmiotowienia zespołu pedagogicznego
  • Paweł Prusak
    Szkoła wyższa organizatorem orientacji pedagogicznej uczniów szkół średnich
  • Wiesława Wołoszyn
    Teoretyczny model powinności nauczyciela akademickiego
  • Aleksandra Kozak
    Stosunek do przedmiotu: pedagogika a identyfikacja z zawodem nauczyciela studentów trzeciego semestru studiów dziennych
  • Ryszarda Cierzniewska
    Nauczyciel i oświata w myśli politycznej ruchu ludowego w latach 1919-1931
  • Iwona Strachanowska
    Esperanta Instruado

  • Recent Submissions