DSpace Repository

Czy łatwo być dowódcą? Polscy oficerowie w warunkach wojny asymetrycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Baranowska, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-11T13:20:52Z
dc.date.available 2015-09-11T13:20:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation W: Riadenie bezpečnosti zložitých systemov. 5. Medzinárodná Vedecko - Odborná Konferencia 23.-27.2.2015. Liptovský Mikuláş : zborník vedeckých a odborných prác en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1839
dc.description According to several researchers, from the end of the Cold War conventional militaries have confronted a new, brutal type of warfare in which non-state armed groups use asymmetrical tactics to successfully fight larger, technologically superior forces. Asymmetric warfare operations require soldiers, but especially officers with command responsibilities, to make deep changes of mentality, professional attitude and also of tactics with respect to the traditional preparation. What capabilities, then, are needed to deal with these demands? The idea of the text is to check the answers that commanders with concrete experience in the field give to this challenge, their proposals, suggestions, experiences. en_US
dc.description.abstract Według wielu badaczy od końca zimnej wojny konwencjonalne siły zbrojne muszą konfrontować się z nowym, brutalnym typem wojny w której grupy zbrojne używają asymetrycznej taktyki aby skutecznie walczyć z większą, posiadającą technologiczną przewagę armią. Asymetryczne operacje bojowe, wymagają od żołnierzy a zwłaszcza od oficerów pełniących funkcje dowódcze, głębokich zmian w ich mentalności, profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań a także zmiany taktyki w stosunku do tradycyjnego przygotowania. Jakie zdolności są potrzebne aby radzić sobie z tymi wymaganiami? Zamysłem niniejszego tekstu jest pokazanie doświadczeń dowódców, którzy posiadają kompetencje w tej dziedzinie, gdyż stawili w praktyce czoła tym wyzwaniom, poznanie ich propozycji, sugestii, doświadczeń. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject wojna asymetryczna en_US
dc.subject dowódca en_US
dc.subject służba poza granicami kraju en_US
dc.subject asymmetric warfare en_US
dc.subject commander en_US
dc.subject service abroad en_US
dc.title Czy łatwo być dowódcą? Polscy oficerowie w warunkach wojny asymetrycznej en_US
dc.title.alternative Is it easy to be a commander? Polish officers in asymmetric warfare en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record