Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Gry narracyjne jako metoda i narzędzie w nauce 

      Szymanik, Anna; Kostrzewski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
      Artykuł porusza problematykę wykorzystywania „papierowych” i komputerowych gier narracyjnych w nauce. Jako metoda nauczania mogą one być użyte do rozwijania pewnych zdolności, umiejętności i kompetencji, kształtowania ...