DSpace Repository

Kazimierz Twardowski jako patriota, filozof, nauczyciel

Show simple item record

dc.contributor.author Traczykowski, Dominik
dc.date.accessioned 2015-07-20T11:42:33Z
dc.date.available 2015-07-20T11:42:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, T. 3, nr 2, s. 11-19 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1738
dc.description In this article I would like to reconstruct Kazimierz Twardowski’s views concerning the manners and methods in teaching and education of youth. My aim is also to approximate the main principles of teaching, which according to the professor, a teacher should follow in his work while working with youth. Reconstructions presented by me are complemented with personality traits, which according to the professor, a good teacher needs to have in order to interact with his disciples as successfully as possible. In my presentation I refer to the professor, who as a teacher of teachers introduced his theories into practice en_US
dc.description.abstract W artykule rekonstruuję poglądy Kazimierza Twardowskiego dotyczące metod - sposobów nauczania i wychowania młodzieży. Przybliżam również główne zasady dydaktyczne jakimi według profesora powinien kierować się nauczyciel w swojej pracy z młodzieżą. Rekonstrukcję uzupełniam o cechy osobowości jakimi według Kazimierza Twardowskiego powinien odznaczać się dobry nauczyciel, by jak najskuteczniej oddziaływać na swoich podopiecznych swoją postawą. Posiadane przez niego poglądy odnoszę następnie do postaci profesora jako nauczyciela nauczycieli, który swoją teorię wprowadzał w czyn en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów en_US
dc.subject filozofia edukacji en_US
dc.subject Kazimierz Twardowski en_US
dc.subject Szkoła Lwowsko-Warszawska en_US
dc.subject patriotyzm en_US
dc.subject dydaktyka en_US
dc.subject filozofia analityczna en_US
dc.title Kazimierz Twardowski jako patriota, filozof, nauczyciel en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record