DSpace Repository

Ujęcie resocjalizacji w wybranych dziełach Tadeusza Kotarbińskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Gniadek, Natalia
dc.date.accessioned 2015-07-20T11:27:52Z
dc.date.available 2015-07-20T11:27:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, T. 3, nr 2, s. 42-51 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1735
dc.description Article attempts to find in the ouvre of Tadeusz Kotarbiński reflection and thoughts concerning aspects of the rehabilitation process. The task is considerable because of the appreciable output and a wide range of issues he dealt with. A reconstruction of the views of the philosopher was treated by the author as a challenge, it is also an expression of concern for the popularization of considerations and views of Tadeusz Kotarbiński, in connection with the topicality of the issue despite the passing years. The main dilemmas of the art of living, including legal aspects and social problems of people were often exhibited in his work. Tadeusz Kotarbiński as an excellent philosopher and teacher, in his works showed great sensitivity to the considerations of human life, outlining its image in the colors of a fair, responsible and honorable existence, becoming a beacon for the reader. This observation seems to perfectly enter to the problems exposed in the media and science, even today en_US
dc.description.abstract Artykuł podejmuje próbę znalezienia w dorobku Tadeusza Kotarbińskiego refleksji i myśli dotyczących aspektów procesu resocjalizacyjnego. Zadanie to jest niebagatelne ze względu na pokaźną twórczość oraz szeroki zakres podejmowanych tematów. Próba rekonstrukcji poglądów filozofa potraktowana została przez autora jako wyzwanie, jest również wyrazem troski o spopularyzowanie rozważań i poglądów Tadeusza Kotarbińskiego, w związku z aktualnością podejmowanej problematyki mimo przemijających lat. Główne dylematy sztuki życia, w tym aspekty prawne i problemy społeczne ludzi, były często eksponowane w jego twórczości. Tadeusz Kotarbiński jako znakomity filozof i nauczyciel, w swoich dziełach ukazał ogromną wrażliwość na względy ludzkiego życia, nakreślając jego obraz w barwach godziwego, odpowiedzialnego i zacnego egzystowania, stając się drogowskazem dla czytelnika. To spostrzeżenie zdaje się znakomicie wpisywać w silnie również dziś eksponowaną medialnie i akademicko problematykę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów en_US
dc.subject praca en_US
dc.subject etyka niezależna en_US
dc.subject prakseologia en_US
dc.subject resocjalizacja en_US
dc.title Ujęcie resocjalizacji w wybranych dziełach Tadeusza Kotarbińskiego en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record