DSpace Repository

Z Wygotskim i Brunerem w tle: słownik pojęć kluczowych

Show simple item record

dc.contributor.author Filipiak, Ewa
dc.date.accessioned 2015-03-09T14:32:07Z
dc.date.available 2015-03-09T14:32:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-83-7096-810-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1544
dc.description.abstract W każdą pracę badawczą wpisana jest krytyczna refleksja i poszukiwanie dobrej teorii. Niewątpliwie takimi konstruktywnymi teoriami są teorie socjokulturowe Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S. Brunera, teorie pojęciowo wyrafinowane. Autorzy tych koncepcji proponują czytelnikom książki treści niełatwe w odbiorze, zapraszające jednak do podróży intelektualnej, konfrontowania własnej wiedzy o problemie z teorią, stawiają tezy, poddają analizie krytycznej teorie, prezentują własne badania. Pomysł opracowania słownika pojęć kluczowych zrodził się w trakcie własnej pracy badawczej Autorki, która od wielu lat poszukuje aplikacji koncepcji Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S. Brunera dla praktyki edukacyjnej . Koncepcje te przyczyniły się także do opracowania projektu badawczego pt. „Rozwijanie zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”. „Bycie w dialogu” z dziełami Wygotskiego i Brunera oraz próba interpretacji zainicjowały namysł nad kluczowymi kategoriami, istotnymi dla tych teorii i pozwoliły na stworzenie swoistej przestrzeni semantycznej, a także – używając języka Brunera – narracyjnej konstrukcji rzeczywistości. Wyodrębnione z teorii socjokulturowych kategorie nie zostały przedstawione w porządku alfabetycznym, ale przyjęto w prezentacji układ logiczny. Jedne pojęcia wynikają z drugich, łączą się ze sobą wzajemnie, współuzasadniają, stanowią nadbudowę do pojęć wcześniej identyfikowanych. Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu słownik pojęć kluczowych, charakterystycznych dla socjokulturowej przestrzeni kreślonej poprzez percepcję dzieł Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S. Brunera pozwoli na coraz to głębsze wczytywanie się w te dzieła i coraz to nowe inspiracje dla własnych projektów badawczych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject Lew Siemionowicz Wygotski en_US
dc.subject Jerome Seymour Bruner en_US
dc.title Z Wygotskim i Brunerem w tle: słownik pojęć kluczowych en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record