DSpace Repository

Edukacja a praca / red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. P. Grzybowski

Show simple item record

dc.contributor.author Borzyszkowska, Renata
dc.contributor.author Lemańska-Lewandowska, Ewa
dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.contributor.author Chutorański, Maksymilian
dc.contributor.author Bartoszewicz, Karolina
dc.contributor.author Czubak-Koch, Magdalena
dc.contributor.author Jaskuła, Sylwia
dc.contributor.author Szymczak, Joanna
dc.contributor.author Żyłkiewicz, Emilia
dc.contributor.author Gromadzka, Katarzyna
dc.contributor.author Korzeniecka-Bondar, Alicja
dc.contributor.author Dusza, Bożena
dc.contributor.author Famuła-Jurczak, Anita
dc.contributor.author Nawój-Połoczańska, Joanna
dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.contributor.author Czech, Celina
dc.contributor.author Inglot, Joanna
dc.contributor.author Szempruch, Joanna
dc.contributor.author Łukasik, Joanna Małgorzata
dc.contributor.author Bochno, Ewa
dc.contributor.author Żywczok, Alicja
dc.contributor.author Sacharczuk, Joanna
dc.contributor.author Makowska, Aneta
dc.contributor.author Grabińska, Barbara
dc.contributor.author Malec, Elżbieta
dc.contributor.author Jurzysta, Elżbieta Magdalena
dc.contributor.author Weissbrot-Koziarska, Anna
dc.contributor.author Sołbut, Agnieszka
dc.contributor.author Błaszak, Jakub
dc.date.accessioned 2015-02-19T13:02:45Z
dc.date.available 2015-02-19T13:02:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1488
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject Maksymilian Chutorański Praca i podmiot... i praca podmiotu. Inspiracje foucaultowskie en_US
dc.subject Karolina Bartoszewicz Przemiany pracy w różnych typach społeczeństw en_US
dc.subject Magdalena Czubak-Koch Środowisko pracy miejscem społecznego uczenia się ludzi dorosłych, ujęcie andragogiczne en_US
dc.subject Sylwia Jaskuła Uzależnienie od Internetu we współczesnej kulturze pracy en_US
dc.subject Joanna Szymczak Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifikacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą en_US
dc.subject Emilia Żyłkiewicz Międzynarodowe migracje edukacyjne - mobilność studentów szansą zwiększonej atrakcyjności na europejskim rynku pracy en_US
dc.subject Katarzyna Gromadzka Emigracja zarobkowa Polaków wobec współczesnych przemian en_US
dc.subject Alicja Korzeniecka-Bondar Nie proszę o wiele, ale dobrej jakości - kilka refleksji o czasie wolnym od pracy en_US
dc.subject Bożena Dusza Sposoby bycia licealistów w roli ucznia - sposób bycia ,,dobrze wychowanego człowieka pracy” na lekcji. Doniesienie z badań en_US
dc.subject Anita Famuła-Jurczak Żona busisty - czyli co dalej po gimnazjum? en_US
dc.subject Joanna Nawój-Połoczańska Młodzieżowe ścieżki kariery - projekcje i wyobrażenia en_US
dc.subject Ewa Krause Strategie rozwoju kariery zawodowej młodzieży studenckiej. Komunikat z badań en_US
dc.subject Celina Czech Prawa osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia - aspekt krajowy i międzynarodowy en_US
dc.subject Joanna Inglot, Joanna Szempruch - Motywy i okoliczności podejmowania pracy wolontariackiej - komunikat z badan przeprowadzonych wśród wolontariuszy z województwa podkarpackiego en_US
dc.subject Joanna Małgorzata Łukasik Nauczyciel w ,,trójkącie bermudzkim” - obraz wyłaniający się z listów en_US
dc.subject Ewa Bochno Kilka refleksji o pracy doktorów pedagogiki. Komunikat z badań en_US
dc.subject Alicja Żywczok Być nauczycielem akademickim dzisiaj - na marginesie biografii uczonych en_US
dc.subject Danuta Bień Charakter wykonywanego zawodu jako czynnik różnicujący rozwój potencjału człowieka - na przykładzie aktora i reżysera en_US
dc.subject Joanna Sacharczuk Warsztat pracy pisarskiej Doroty Terakowskiej - wybrane kwestie z podróży w głąb równoległych światów en_US
dc.subject Aneta Makowska Program Erasmus/Socrates jako środek umiędzynarodowienia pracy en_US
dc.subject Barbara Grabińska Formy poradnictwa zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy en_US
dc.subject Elżbieta Malec E-learning - alternatywa kształcenia dla zapracowanych na przykładzie warsztatów on-line w WSZ/POU w Warszawie en_US
dc.subject Elżbieta Magdalena Jurzysta Przygotowanie do pracy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - refleksje wynikające z pracy własnej w szkolnictwie specjalnym en_US
dc.subject Anna Weissbrot-Koziarska Poradnictwo rodzinne dla rodzin dysfunkcyjnych en_US
dc.subject Agnieszka Sołbut Terapeutyczna praca z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego en_US
dc.subject Jakub Błaszak Praca z dziećmi - uchodźcami na przykładzie Austrii i ośrodka Laura Gatner Haus - na podstawie badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej en_US
dc.title Edukacja a praca / red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. P. Grzybowski en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record