DSpace Repository

Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2015-01-12T12:28:32Z
dc.date.available 2015-01-12T12:28:32Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Beata Bonna (2006), Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej, (w:) M. Suświłło (ed.), Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 501-510. en_US
dc.identifier.isbn 83-7299-477-3; 978-83-7299-477-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1352
dc.description The article involves the results of a research on perceptual music competence among early-school teachers graduates regarding art music. The research used the I and III sections of the first part of The Orientation in the History and Achievements of Music Culture Test by B. Kamińska. The results proved that the participants’ knowledge of identification the stylistic epochs in music, identification of styles of the particular composers and expertise in the selected works within the canon of national and international masterpieces is limited. The results of the tasks concerning identification of stylized dances, types of voices, instruments and vocal groups were as bad as the previous ones. On the basis of the research it can be concluded that the future teachers have a low level of competence regarding the auditory identification of the important aspects of art music which are essential for deep understanding and experiencing the music. en_US
dc.description.abstract Artykuł zawiera wyniki badań percepcyjnych kompetencji muzycznych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, związanych z muzyką artystyczną. Do ich diagnozy wykorzystano I i III dział I części Testu Orientacji w Dziejach i Dorobku Kultury Muzycznej B. Kamińskiej. Rezultaty wykazały istnienie deficytów w zakresie identyfikowania epok stylistycznych w muzyce, stylów kompozytorów oraz wybranych utworów należących do kanonów narodowych i światowych arcydzieł. Również wyniki dotyczące rozpoznawania stylizowanych tańców, głosów śpiewaczych, instrumentów muzycznych oraz zespołów wykonawczych okazały się słabe. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że przyszli nauczyciele wykazują się niskim poziomem kompetencji związanych ze słuchową identyfikacją ważnych aspektów muzyki artystycznej, umożliwiających jej pogłębione rozumienie i przeżywanie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject muzyka artystyczna en_US
dc.subject kompetencje percepcyjne nauczycieli en_US
dc.subject Test Orientacji w Dziejach i Dorobku Kultury Muzycznej B. Kamińskiej en_US
dc.subject the art music en_US
dc.subject perceptual competence of teachers en_US
dc.subject The Orientation in the History and Achievements of Music Culture Test by B. Kamińska en_US
dc.title Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej en_US
dc.title.alternative Perception skills of future early-school teachers regarding art music en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska