Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Osobowościowe predyktory równoważenia ról zawodowych i rodzinnych wśród kobiet 

      Peplińska, Aleksandra; Sadowska, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Since the earliest age, each man plays various interrelated and coexisting roles in their family, social and professional life. Individual roles are realised simultaneously or sequentially and remain in relationship. Each ...