Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Poza Wielką Piątkę – przegląd nowych modeli struktury osobowości 

      Strus, Włodzimierz; Cieciuch, Jan (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      The paper is a review of current discussion on the Big Five model and new proposals of personality structure description. The discussion concerns three main claims of the Big Five model: (1) the claim about number of basic ...