Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorLemańska-Lewandowska, Ewa
dc.date.accessioned2014-11-30T11:22:53Z
dc.date.available2014-11-30T11:22:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-80-8083-359-6
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1243
dc.description.abstractTekst stanowi spojrzenie na rzeczywistość konstruowania przez dziecko 7-letnie pojęć: szkoły, nauczyciela i ucznia przez pryzmat ich metafor znanych z literatury. Dziecko od momentu przyjścia na świat do chwili wkroczenia w wiek wczesnoszkolny zdobywa wielorakie doświadczenia związane z pojęciem szkoły, ucznia i nauczyciela. Ich źródłem mogą być własne doświadczenia dziecka, ale i przekaz językowy rodziców, rodzeństwa czy rówieśników, z którymi dziecko ma codzienny kontakt. Na tej podstawie buduje ono w swoim umyśle w/w pojęcia. W artykule pokrótce omawiam teorie uczenia się, które leżą u podstaw tych rozważań. Pokazują one ogromną rolę języka, jako nośnika informacji i narzędzia myślenia. Przytaczam metafory szkoły i analizuję i własne badania przeprowadzone w pierwszym półroczu klasy pierwszej. Wskazuję również na fakt brania odpowiedzialności za słowo, które mimowolnie niesie za sobą przekaz – obraz szkoły, nauczyciela i ucznia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectszkołaen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectmetaforyen_US
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnaen_US
dc.subjectteorie uczenia sięen_US
dc.subjectrola języka jako nośnika informacji i narzędzia myśleniaen_US
dc.titleKonstruowanie pojęcia „szkoły”, „nauczyciela” i „ucznia” przez dziecko 7-letnie. Metafory-rzeczywistośćen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska