DSpace Repository

Obywatelstwo w zamian za inwestycje – analiza konstytucyjno-prawna

Show simple item record

dc.contributor.author Sofińska, Iryna
dc.date.accessioned 2014-10-28T11:33:34Z
dc.date.available 2014-10-28T11:33:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2014, Tom 5, s. 91-99 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1156
dc.description The principal objectives of the article are to analyze the constitutive elements of citizenship for investment as a form of the acquisition of the citizenship and to explain the reasons for resorting to this institution in various countries of the world. The author points at some advantages and disadvantages of this legal and political phenomenon and defines the perspective for its regulation in Ukraine en_US
dc.description.abstract Podstawowym celem artykułu jest próba analizy istoty prawnej obywatelstwa w zamian za inwestycję, uzasadnienie podstaw i motywów jego nabycia w różnych państwach świata, wskazanie wad i zalet tego zjawiska polityczno-prawnego oraz określenie perspektywy uregulowania prawnego tej instytucji na Ukrainie en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject obywatelstwo en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject państwo en_US
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject Ukraina en_US
dc.subject citizenship en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject state en_US
dc.subject the European Union en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.title Obywatelstwo w zamian za inwestycje – analiza konstytucyjno-prawna en_US
dc.title.alternative Citizenship for Investment – an Analysis from the Perspective of Constitutional Law en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record