DSpace Repository

„Miasta są dla ludzi, nie dla słoni”. Rzecz o tym, jak motoryzacja wywołała konflikt o miejską przestrzeń

Show simple item record

dc.contributor.author Krysiński, Dawid
dc.date.accessioned 2014-10-08T11:47:45Z
dc.date.available 2014-10-08T11:47:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, Nr 2, s. 22-30 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1136
dc.description The article shows how intensive development of automotive created two different forms of imaginary space. First (modern) form based on faith in positive influence of automobility on urban life; second (postmodern) showed negative influence of the car on city space. The text also presents impact of these imaginaries on a factual shape of real space. There is also described antagonistic character of transition from the modern conceptions to the postmodern ways of thinking en_US
dc.description.abstract W artykule pokazano jak gwałtowny rozwój motoryzacji doprowadził do w stworzenia dwóch form przestrzeni wyobrażonej: pierwsza (modernistyczna) bazowała na nadziejach związanych z możliwościami samochodu, a druga (postmodernistyczna) odwoływała się do negatywnego wpływu motoryzacji na przestrzeń miejską. W tekście zaprezentowano także jak wyobrażenia te przełożyły się na realny kształt przestrzeni. Pokazano też konfliktowy charakter przejścia od koncepcji modernistycznych do ujęć postnowoczesnych en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów en_US
dc.subject transport zrównoważony en_US
dc.subject urbanistyka en_US
dc.subject modernizm i postmodernizm en_US
dc.subject motoryzacja en_US
dc.subject transport sustainability en_US
dc.subject urban planning en_US
dc.subject modernism en_US
dc.subject postmodernism en_US
dc.subject automotive en_US
dc.title „Miasta są dla ludzi, nie dla słoni”. Rzecz o tym, jak motoryzacja wywołała konflikt o miejską przestrzeń en_US
dc.title.alternative "Cities are for people, not for elephants". How the automobility brought to the conflict about urban space en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record