Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorIglewska, Sylwia
dc.date.accessioned2014-10-08T11:25:11Z
dc.date.available2014-10-08T11:25:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, Nr 2, s. 48-53en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1134
dc.descriptionThe article concerns the onomastic analysis of a work by Jan Długosz. Aim of this work is show the descriptive identifying expressions. I distinguish two main groups of descriptive identifying expressions: 1. the ones, which inform that the name bearer performed a certain function in a given locality or came from a given locality, 2. the ones, which inform that the bearer remained in a certain relation with another person. These categories have their subtypes, which I have included in the classification. The identification method through definite descriptions stresses the social status of the named person – through giving the function performed by a given person in the society or through indicating the person, with whom the given individual is relateden_US
dc.description.abstractArtykuł dotyczy onomastycznej analizy dzieła Jana Długosza. Celem pracy jest pokazanie zróżnicowania opisowych wyrażeń identyfikujących. Wyróżniam dwie główne grupy opisowych wyrażeń identyfikujących: 1. te, które informują o tym, że nosiciel imienia pełnił jakąś funkcję w danej miejscowości lub pochodził z danej miejscowości, 2. te, które informują o tym, że nosiciel pozostawał w jakiejś relacji z inną osobą. Kategorie te mają swoje podtypy, które uwzględniłam w klasyfikacji. Sposób identyfikacji poprzez deskrypcje określone podkreśla status społeczny nazywanej osoby - poprzez podanie pełnionej funkcji w społeczeństwie przez daną osobę bądź też poprzez wskazanie na osobę, z którą dana jednostka jest związanaen_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantówen_US
dc.subjectonomastykaen_US
dc.subjectnazwy własneen_US
dc.subjectdeskrypcje określoneen_US
dc.subjectonomasticsen_US
dc.subjectproper namesen_US
dc.subjectdefinite descriptionsen_US
dc.titleOpisowe wyrażenia identyfikujące w Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długoszaen_US
dc.title.alternativeDescriptive identifying expressions in Annals or Chronicles of the famous Kingdom of Poland by Jan Długoszen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord