DSpace Repository

Panorama sportów walki na obszarze miejskim Bydgoszczy - czy potrzebne jest „Budo-Centrum”?

Show simple item record

dc.contributor.author Wilczyńska, Sylwia
dc.contributor.author Drumińska, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-10-08T11:05:44Z
dc.date.available 2014-10-08T11:05:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, Nr 2, s. 67-73 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1132
dc.description After 1989 there has been a rapid development of sports and martial arts originating from the Far East. This resulted in an influx of people willing to train, mainly children and adolescents, and adults as well. In the present study it was decided to present the spectrum of schools and clubs in Bydgoszcz, where you can practice martial arts, against the background of their current condition and prospects of further development. As a turning point of martial arts issue, presented an idea of construction in Bydgoszcz the multifunctional training center as a "Budo-Center" en_US
dc.description.abstract Po roku 1989 nastąpił gwałtowny rozwój sportów i sztuk walki wywodzących się z Dalekiego Wschodu. Spowodowało to napływ osób chętnych do treningu w tym głównie dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. W prezentowanych badaniach postanowiono przedstawić spektrum bydgoskich szkół i klubów, w których można trenować sporty walki, na tle ich aktualnej kondycji oraz perspektywy dalszego rozwoju. Jako punkt zwrotny problematyki sportów walki postawiono kwestię powstania w Bydgoszczy jednego, wielofunkcyjnego ośrodka treningowego „Budo-Centrum” en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów en_US
dc.subject sporty walki en_US
dc.subject Bydgoszcz en_US
dc.subject Budo-Centrum en_US
dc.subject combat sport en_US
dc.title Panorama sportów walki na obszarze miejskim Bydgoszczy - czy potrzebne jest „Budo-Centrum”? en_US
dc.title.alternative The panorama of combat sports in urban area of Bydgoszcz - is there a need for "Budo-Center"? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record