Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia 

      Jagodzińska, Maria (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
      This article discusses the reliability of child witness testimony in the context of the development of memory. Memory stability and accuracy are discussed vis-r-vis various types of events: salient events in the child’s ...