Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG 

      Izdebski, Paweł; Górska, Agata; Szymanik, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
      Using MMORPG computer games, in which users' strong commitment to the game is connected with the influence of the rules prevailing in the virtual world, can lead to the users' aggressive reactions, establishing them and ...