DSpace Repository

Wolontariat - czas stracony czy bezcenny?

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.contributor.author Woderska, Nina
dc.date.accessioned 2014-07-25T10:05:05Z
dc.date.available 2014-07-25T10:05:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-83-939347-0-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1049
dc.description.abstract Opracowanie jest pokłosiem sympozjum naukowo-szkoleniowego „Wolontariat - czas stracony czy bezcenny?” współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach Programu PROJEKTOR - wolontariat studencki. Sympozjum odbyło się 10 stycznia 2014 roku w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UKW. Oprócz przedstawicieli organizatorów wzięli w nim udział wolontariusze i sympatycy Akademickiego Centrum Wolontariatu, Akademii Przyszłości, Centrum Pracy i Rozwoju Młodzieży w Bydgoszczy, Fundacji „DrClown”, Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Greenpeace Polska, Programu PROJEKTOR-wolontariat studencki, Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wolontariatu pracowniczego firmy Neuca. Książka ta ma charakter przede wszystkim popularyzatorski, a składają się nań głównie artykuły nawiązujące do treści wykładów wygłoszonych w ramach sympozjum oraz towarzyszących mu warsztatów. Zbiór tekstów uzupełniają wykazy literatury przedmiotu i stron internetowych na temat wolontariatu, wypisy z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przesłanie papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu oraz wizytówki autorów poszczególnych części niniejszej książki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Akademickie Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wolontariat en_US
dc.subject współpraca międzypokoleniowa en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject praca z młodzieżą en_US
dc.subject seniorzy en_US
dc.subject uniwersytet trzeciego wieku en_US
dc.title Wolontariat - czas stracony czy bezcenny? en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska