Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWalęcka-Matyja, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-07-16T09:39:22Z
dc.date.available2014-07-16T09:39:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2009, T. 14, nr 2, s. 195-207en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1012
dc.description.abstractThe purpose of this article was to determine the differences in aggressive behavior by young people from complete families, incomplete families and reconstructed families and to determine whether there are personal predictive index this category of social behavior. In order to answer the questions have been raised 600 – member group of young people aged 20-23 years (average age was 21 years) with Lodzkie. The following test methods: A survey and standardized questionnaires: Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI ) J. M. Stanika and Personality Inventory NEO-FFI in adapting B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak and M. Śliwińska. The results of research can conclude that girls and boys from incomplete families more often than girls and boys from full families and reconstructed family show aggressive behavior. In addition, there are a number of predictive index personality of this category of behavior in the test groups of young people.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.titleZachowania agresywne i ich predykatory osobowościowe u młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturzeen_US
dc.title.alternativeAggressive behavior and its predictive index of personality of young people from families of different structureen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord