Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Czasopisma naukowe UKW

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Czasopisma naukowe UKW

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Nitka, Ewelina; Kawalec, Klaudia; Karpowicz, Andrzej (2015)
  Sieci Wi-Fi są systemem komunikacji zaprojektowanym jako alternatywa lub uzupełnienie sieci tradycyjnej kablowej. Sieci bezprzewodowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je m.in. do projektowania ...
 • Rekosz, Katarzyna; Świerczyńska, Izabela; Zys, Agnieszka (2015)
  W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca przykładowego narzędzia do ataku DDoS. Ataki DDoS stanowią rozproszoną wersję ataku Dos. Niniejsza publikacja opisuje specyfikę oraz etapy przeprowadzenia ...
 • Antkowiak, Magdalena; Engler, Maria; Kośmider, Magdalena (2015)
  Serwery DNS (Domain Name System) to pewnego rodzaju książka telefoniczna Internetu. Bez nich nie byłoby możliwe wywołanie żadnej strony internetowej, nasz komputer nie widziałby, jak przyporządkować ...
 • Oniszczenko, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Celem niniejszego artykułu było przedstawienie osiągnięć genetyki zachowania człowieka. Dokonany został krótki przegląd współczesnej genetyki zachowania. Przedstawione zostały ogólne zasady genetyki zachowania, metody ...
 • Mirucka, Beata; Bielecka, Urszula; Kisielewska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  W okresie późnej dorosłości ludzie mają tendencję do czucia się młodziej, niż wskazuje na to ich wiek realny. Wykazano, że lepszym predyktorem funkcjonowania psychospołecznego jest wiek subiektywny (zmienna psychologiczna) ...