Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Polskie Forum Psychologiczne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Polskie Forum Psychologiczne

Przeglądaj według

 

Polskie Forum Psychologiczne

Czasopismo naukowe utworzone w 1996 roku pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawane pod obecna nazwą od roku 2001.

Od 2013 roku PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Hanna Liberska
Zastępca red. naczelnego: prof. dr hab. Janusz Trempała
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Barbara Ciżkowicz
Redaktor językowy: mgr Elżbieta Pawlak
Sekretarz redakcji: dr Magdalena Grabowska

ISSN 1642-1043

Adres redakcji:
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
pfp@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Plopa, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  W pracy zostało przedstawione nowe narzędzie służące do pomiaru stopnia osiąganej satysfakcji seksualnej z konkretnym partnerem. Jest to narzędzie trzyczynnikowe (bliskość, pieszczoty, seks), składające się z 10 itemów ...
 • Niedźwieńska, Agnieszka; Wójcik, Maria; Bąbel, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Celem przeprowadzonych badań była analiza funkcjonowania pamięci prospektywnej w życiu codziennym, w zależności od trybu życia i typu zadania prospektywnego. W badaniu 1 udział wzięło 50 osób studiujących oraz pracujących ...
 • Czyżowska, Dorota; Gurba, Ewa; Białek, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, jakimi wartościami kierują się polscy młodzi dorośli i czy są w tym zakresie różnice między osobami będącymi w związkach i żyjącymi w pojedynkę, a także jak kształtują ...
 • Buszman, Krystyna; Przybyła-Basista, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale ofPerceived Social Support - MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny ...
 • Borecka-Biernat, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Celem badań było poznanie zależności pomiędzy oceną poznawczą sytuacji konfliktu, emocjonalnym odzwierciedleniem znaczenia tej sytuacji i postawami wychowawczymi rodziców a występowaniem agresywnej strategii radzenia sobie ...