Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Przeglądaj według

 

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Czasopismo wydawane przez Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Podejmuje tematy muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty oraz recenzje oraz kroniki.

Redaktor naczelny: prof. zw. Grzegorz Rubin
Sekretarz redakcji: dr Marlena Winnicka

ISMN 979-0-9013378-1-7
ISSN 2084-5081

Adres redakcji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydziału Edukacji Muzycznej
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje