Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Redaktor naczelny: Krzysztof Budka
przewodniczący.urd.ukw@gmail.com
Zastępczyni red. naczelnego: Martyna Kotyśko
martyna-kotysko@wp.pl
Sekretarz redakcji: Goretta Siadak
gorettasiadak@gmail.com
Redaktor statystyczny: Joanna Poziemska

ISSN 2353-8686

Rada naukowa:
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Jacek Woźny
prof. dr hab. Adam Gwiazda
dr hab. Ewa Zwolińska
dr hab. Mariusz Zawodniak
dr hab. Paweł Izdebski
dr hab. Zdzisław Biegański
dr hab. Piotr Kostyło
dr hab. Piotr Siemaszko

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Traczykowski, Dominik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  W artykule rekonstruuję poglądy Kazimierza Twardowskiego dotyczące metod - sposobów nauczania i wychowania młodzieży. Przybliżam również główne zasady dydaktyczne jakimi według profesora powinien kierować się nauczyciel w ...
 • Cieślakowski, Łukasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Józef Bocheński był nie tylko filozofem zakorzenionym w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, ale także duchownym oraz wojskowym. W trakcie swojego życia stworzył wiele dzieł, w których między innymi poruszał tematykę patriotyzmu ...
 • Wędzińska, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu ideału osobowego nauczyciela w rozumieniu Bogdana Nawroczyńskiego. Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia terminu wzór osobowy nauczyciela. W pierwszej części artykułu zaprezentowane ...
 • Gniadek, Natalia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Artykuł podejmuje próbę znalezienia w dorobku Tadeusza Kotarbińskiego refleksji i myśli dotyczących aspektów procesu resocjalizacyjnego. Zadanie to jest niebagatelne ze względu na pokaźną twórczość oraz szeroki zakres ...
 • Dziubczyńska, Patrycja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)