Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej. Podstawowym warunkiem opublikowania pracy jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

ISSN 2353-8686

Redaktor naczelna: Natalia Kalkowska

Wszelkie pytania oraz prace prosimy kierować na adres: zeszyty.urd.ukw@gmail.com

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Kaliszewska-Henczel, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
  Celem artykułu jest wskazanie sposobów interpretowania baśni w przestrzeni współczesnej humanistyki i nauk społecznych. W tekście przedstawiono ich analizę przez pryzmat freudyzmu, socjalizmu i feminizmu. Określono również ...
 • Skawiński, Damian (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
  Niniejszy artykuł poświęcono omówieniu zjawiska ekfraz, rozumianych jako literackie opisy (i interpretacje) dzieł sztuki, w twórczości poetyckiej Michała Siewkowskiego. Nakreślono syntetyczny rys teoretyczny ekfrazy, ...
 • Piotrowski, Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
  W artykule pt. „Tom Sponad Juliana Przybosia – awangardowy eksperyment” w stulecie awangardy w Polsce przypominam owoc współpracy poety Juliana Przybosia z malarzem Władysławem Strzemińskim. Z tomu Sponad (1930) wybieram ...
 • Podlecki, Mateusz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
  W artykule zostały opisane typy frazeologizmów, które stanowią tworzywo komunikacji między sportowcami, oraz mechanizmy będące podstawą tworzenia nowych połączeń wyrazowych. Autor wyodrębnia m.in. jednostki powstałe w ...
 • Betyna, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
  Niemalże z dnia na dzień znajomość języka angielskiego stała się prawie tak niezbędna jak znajomość języka ojczystego. Nie jest to już umiejętność dodatkowa, która może, lecz nie musi być przydatna, a coś, bez czego ...