Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła - Zawód - Praca

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Szkoła - Zawód - Praca

Przeglądaj według

 

Szkoła - Zawód - Praca

Czasopismo wydawane przez Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. Wersją pierwotną półrocznika jest edycja papierowa.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Rada Redakcyjna: Tadeusz Aleksander, Augustyn Bańka, Waldemar Furmanek, Marek Gawrysiak, Stefan M. Kwiatkowski, Walentyna Łozowiecka, Bernd Meier, Krasimir Spirov, Zygmunt Wiatrowski, Bożena Wojtasik

ISSN 2082-6087

Sekretarz Redakcji: Renata Tomaszewska-Lipiec
tel. 52 34 19 256
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Walat, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Rozwój teorii i praktyki podręcznika szkolnego jest nierozerwalnie związany z rozwojem teorii książki szkolnej, teorii technicznych środków dydaktycznych oraz edukacji medialnej. Rozwój tych trzech dziedzin szczegółowych ...
 • Andruszkiewicz, Fabian; Kulik-Grzybek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  W artykule poruszono problematykę związaną z kształceniem kompetencji zawodowych w świetle aktualnych wymagań rynku pracy, a także zarys najistotniejszych kompetencji twardych i miękkich poszukiwanych wśród osób chcących ...
 • Jarocka-Piesik, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Każda zmiana społeczna stawia przed szkołą i nauczycielami nowe wyzwania. Szkoła i nauczyciel to dwa najważniejsze filary szeroko pojętej edukacji. To one stanowią fundament wszelkich zmian, w których należy upatrywać ...
 • Chorab, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  W artykule poddano refleksji zawodowe - czynne bycie nauczycielem/ką, oparte na wyborze paradygmatu nauczyciela konstruktywisty, na poszukiwaniu w tym wyjątkowości. Konstruktywizm jest określeniem myślenia o edukacji ...
 • Olszewski, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu seniorów w Polsce powodują, że ponowoczesny – (neo)liberalny model życia zderza się z tradycyjnym stylem, a nawet często go podważa. Zasadniczym podmiotem rozważań podjętych w ...