Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła - Zawód - Praca

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Szkoła - Zawód - Praca

Przeglądaj według

 

Szkoła - Zawód - Praca

Czasopismo wydawane przez Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. Wersją pierwotną półrocznika jest edycja papierowa.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Rada Redakcyjna: Tadeusz Aleksander, Augustyn Bańka, Waldemar Furmanek, Marek Gawrysiak, Stefan M. Kwiatkowski, Walentyna Łozowiecka, Bernd Meier, Krasimir Spirov, Zygmunt Wiatrowski, Bożena Wojtasik

ISSN 2082-6087

Sekretarz Redakcji: Renata Tomaszewska-Lipiec
tel. 52 34 19 256
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Kwiatkowski, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
  W artykule przedstawiono koncepcję opisu etapów drogi zawodowej (rozwój, stabilizacja, regres) za pomocą stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników. Przyjęto, że etap jest zmienną zależną, a aspiracje, ...
 • Plewka, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
  Sytuacja na współczesnym rynku pracy zmienia się w sposób dynamiczny i często nieprzewidywalny. Powodem tych zmian są procesy globalizacyjne i demograficzne, umiędzynarodowienie gospodarki, nieustanny rozwój techniczno-t ...
 • Wiatrowski, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
  W szeroko rozumianym środowisku pracy istotną kategorię pojęciową stanowi „zakład pracy”. Dlatego też w niniejszym artykule to właśnie tej podstawowej strukturze gospodarczej poświęcono (oczywiście w sposób wybiórczy) ...
 • Jeruszka, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
  Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na cele, zadania, dobór metod i praktyk zarządzania ...
 • Płaczkiewicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
  Praca zawodowa stanowi jeden z najważniejszych obszarów aktywności człowieka. W literaturze przedmiotu opisano wielowymiarowe korzyści będące efektem pracy. Wymienić można chociażby wzrost poczucia własnej wartości ...