Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Przeglądaj według

 

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
Czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów

Czasopismo naukowe wydawane na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od roku 2011 wydawcą periodyku jest Fundacja Rozwoju Mechatroniki. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Redaktorzy naczelni:
dr hab. inż. Marek Macko, UKW
dr inż. Jacek Czerniak, UKW

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk, IBS PAN

ISSN 1689-6300

Adres redakcji:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
simis@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje