Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5748
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4555
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 3257
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 3183
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych 2762
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 2454
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 2451
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2420
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2419