Statistics

Total Visits

Views
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5758
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4555
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 3267
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 3184
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych 2770
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 2458
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 2458
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2427
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2423