Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOpioła-Cegiełka, Monika
dc.date.accessioned2024-05-23T13:23:25Z
dc.date.available2024-05-23T13:23:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOpioła-Cegiełka M.: "Przeszłość, która nie przechodzi". Pamięć i zapomnienie czasów Okupacji (Occupation) w twórczości Patricka Modiano W: Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej. T. 1, red. B.Morzyńska-Wrzosek, M.Opioła-Cegiełka, I.Benenowska. Bydgoszcz 2019, s. 87-104.en_US
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/8165
dc.descriptionDuring World War II (1940-1944) France, occupied by Nazi Germany, was german faithful partner. This period means the complete collaboration. The French Vichy government were happy to implement the Anti-Semitic policies. The discriminatory legislation made toward the Jewish people was almost certainly of French making (not Nazi-German). The Vel ‘d’Hiv Roundup is one of the most embarrassing French memories of the war. The French historian Henry Rousso, formulated an interpretive model called “The Vichy Syndrome” who explains the complex interplay between “history and memory”. The French faults are great reflected in the field of literature, especially this one post-memory. Patrick Modiano is the great example. The memory is the one of the most important issue in his works. The writer was born in a west Paris suburb two months after the second world war ended in Europe in July 1945. His father was of Jewish and he met his mother (Belgian actor) during the occupation of Paris, and Modiano’s beginnings have strongly influenced his writing. Jewishness, the Nazi German Occupation and loss of identity are recurrent themes in his novels.en_US
dc.description.abstractPodczas II wojny światowej (1940-1944) Francja, okupowana przez nazistowskie Niemcy, była wiernym partnerem Niemiec. Okres ten oznacza pełną współpracę. Francuski rząd Vichy z radością wdrażał politykę antysemicką. Dyskryminujące ustawodawstwo wobec narodu żydowskiego było prawie na pewno dziełem francuskim (a nie nazistowsko-niemieckim). Obława na Vel’d’Hiv to jedno z najbardziej zawstydzających francuskich wspomnień z wojny. Francuski historyk Henry Rousso sformułował model interpretacyjny zwany „syndromem Vichy”, który wyjaśnia złożone wzajemne oddziaływanie „historii i pamięci”. Wady francuskie świetnie odbijają się na polu literatury, zwłaszcza tej post-pamięciowej. Świetnym przykładem jest Patrick Modiano. Pamięć jest jednym z najważniejszych zagadnień w jego twórczości. Pisarz urodził się na zachodnich przedmieściach Paryża dwa miesiące po zakończeniu drugiej wojny światowej w Europie w lipcu 1945 roku. Jego ojciec był Żydem, a matkę (belgijską aktorkę) poznał podczas okupacji Paryża, a początki Modiano wywarły duży wpływ na jego twórczość. Żydowskość, nazistowska okupacja niemiecka i utrata tożsamości to powracające tematy w jego powieściach.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectFrancjaen_US
dc.subjectVichyen_US
dc.subjectII wojna światowaen_US
dc.subjectpamięćen_US
dc.subjectamnezjaen_US
dc.subjectjęzyk francuskien_US
dc.subjectliteratura pięknaen_US
dc.subjectPatrick Modianoen_US
dc.title"Przeszłość, która nie przechodzi". Pamięć i zapomnienie czasów Okupacji (Occupation) w twórczości Patricka Modianoen_US
dc.title.alternative“The Past That Does Not Pass”. Memory and amnesia of Occupation in the works of Patrick Modianoen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord