Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorLarionow, Paweł
dc.contributor.authorAgeenkova, Ekaterina K.
dc.contributor.authorDedenok, Marta I.
dc.date.accessioned2022-12-21T10:13:22Z
dc.date.available2022-12-21T10:13:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationLarionow, P., Ageenkova, E.K., Dedenok, M.I. (2022). Towards Psychosomatic Medicine: The Role of Age and Emotional Characteristics in People with Psychosomatic Disorders. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 35(3), 143–156. DOI: 10.17951/j.2022.35.3.143-156en_US
dc.identifier.issn0867-2040
dc.identifier.issn2449-8521
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8063
dc.descriptionBadanie cech natury emocjonalnej u osób z zaburzeniami psychosomatycznymi we wczesnych fazach rozwoju tych zaburzeń jest aktualnym obszarem badań w medycynie psychosomatycznej, ponieważ pozwala na wyjaśnienie psychologicznych mechanizmów powstawania chorób psychosomatycznych. Celem eksploracyjnych badań było określenie specyfiki cech emocjonalnych i ich związku z wiekiem u osób z zaburzeniami psychosomatycznymi i bez nich. Badanie przeprowadzono w próbie 200 osób w wieku 18–55 lat (M = 26,89; SD = 7,82). Zastosowano skróconą wersję Skali Reaktywności Emocjonalnej Perth (PERS-S), Skalę Postrzeganego Stresu (PSS-10), podskalę Ruminacja z Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (CERq), Kwestionariusz Regulacji Emocji oraz Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (Phq-4). Wyniki wykazały, że wiek negatywnie koreluje z poziomem objawów stresu, depresji i lęku. Łatwość/szybkość aktywacji, intensywność i czas trwania negatywnych emocji oraz ruminacje dodatnio korelują z poziomem symptomów stresu, depresji i lęku. Czas trwania pozytywnych emocji negatywnie koreluje z tymi symptomami. Młodzi ludzie w wieku 18–25 lat, szczególnie z zaburzeniami psychosomatycznymi, charakteryzują się wyraźniejszą tendencją do przeżywania negatywnych emocji o większym natężeniu i czasie trwania w porównaniu do osób w wieku 26–55 lat (niezależnie od tego, czy te ostatnie mają zaburzenia psychosomatyczne). Trudności z regulacją emocji (zwłaszcza intensywne i długie przeżywanie negatywnych emocji) w młodym wieku prawdopodobnie stanowią podstawę dla rozwoju zaburzeń psychosomatycznych. Z kolei korygowanie tych trudności może zapobiec zaburzeniom psychosomatycznym.en_US
dc.description.abstractStudying the emotional characteristics in people with psychosomatic disorders (PSD) at the early stages of disease development is a topical research area in psychosomatic medicine, as it allows clarifying the psychological mechanisms of PSD formation. This exploratory research aims to study the age features of emotional characteristics in people with and without PSD. The study was carried out on a sample of 200 people aged 18–55 (M = 26.89; SD = 7.82) using the following questionnaires: the Perth Emotional Reactivity Scale-Short Form (PERS-S), the Perceived Stress Scale-10 (PSS-10), the Rumination subscale from the Cognitive Emotion Regulation questionnaire (CERq), the Emotion Regulation questionnaire and the Patient health questionnaire-4 (Phq-4). The results showed that the levels of stress, depressive and anxiety symptoms decrease with age. Ease/speed of activation, intensity, and duration of negative emotions, as well as rumination on stressful situations, are positively correlated with the level of stress, depressive and anxiety symptoms. With an increase in positive emotion duration, the severity of mental symptoms decreases. Compared to people aged 26–55 with or without PSD, young people aged 18–25 and especially young people with PSD have a more unfavorable psychosomatic status, which is characterized by a more explicit tendency to experience negative emotions with their higher intensity and duration. Emotion regulation difficulties at a young age (especially intensive and prolonged experience of negative emotions) may form the basis for PSD development. Correcting these difficulties at a young age may prevent PSD.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectage featuresen_US
dc.subjectemotion regulationen_US
dc.subjectemotional reactivityen_US
dc.subjectpsychosomatic disordersen_US
dc.subjectpsychosomatic medicineen_US
dc.titleTowards Psychosomatic Medicine: The Role of Age and Emotional Characteristics in People with Psychosomatic Disordersen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord