DSpace Repository

System wartości polskich kierowców a bezpieczeństwo na drodze. Raport z badań

Show simple item record

dc.contributor.author Michalska, Paulina
dc.contributor.author Szymanik-Kostrzewska, Anna
dc.date.accessioned 2020-01-31T12:59:46Z
dc.date.available 2020-01-31T12:59:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Michalska P., Szymanik-Kostrzewska A., System wartości polskich kierowców a bezpieczeństwo na drodze. Raport z badań, Medycyna Pracy 2020;71(2) en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6774
dc.description.abstract Wstęp: Celem głównym badań było opisanie hierarchii wartości kierowców ze szczególnym uwzględnieniem wartości istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, czyli bezpieczeństwa osobistego, społecznego oraz pokory i przystosowania do reguł, a także relacji między nimi a liczbą wypadków i kolizji, w których uczestniczyli. Celem dodatkowym było określenie znaczenia zmiennych socjometrycznych (wieku, płci, stażu w kierowaniu pojazdem, wykształcenia, pozostawania w związku, liczby dzieci) dla hierarchii wartości kierowców. Materiał i metody: Zastosowano Portretowy kwestionariusz wartości (Portrait Value Questionnaire) autorstwa Schwartza, w polskiej adaptacji Cieciucha. Badania przeprowadzono w grupie 704 kierowców (356 kobiet i 348 mężczyzn; w wieku 18–77 lat), z których 303 w drugim etapie badań pytano o liczbę wypadków oraz kolizji, w których brali udział lub które spowodowali. Wyniki: Badani kierowcy w znacznym stopniu cenili życzliwość i bezpieczeństwo, nad wartością dyscypliny przeważała jednak potrzeba samostanowienia, zwłaszcza u mężczyzn i młodych kierowców. Liczba wypadków i kolizji okazała się istotna dla wartościowania bezpieczeństwa w kontekście społecznym, przy czym obserwowana współzależność mogła być dwukierunkowa. Spośród zmiennych kontrolowanych dla hierarchii wartości szczególne znaczenie miały wiek i płeć kierowców. Wnioski: Hierarchia wartości badanych kierowców wskazuje na cenienie w znacznym stopniu życzliwości i bezpieczeństwa, nad wartością dyscypliny (pokora, poszanowanie reguł) przeważa jednak potrzeba samostanowienia (kierowanie sobą w działaniu), zwłaszcza u mężczyzn i młodych kierowców. Głównym ograniczeniem badań był sposób gromadzenia danych wyłącznie na podstawie samoopisu – z tego powodu uzyskane wyniki mogą być obciążone potrzebą aprobaty społecznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject system wartości en_US
dc.subject Portretowy kwestionariusz wartości en_US
dc.subject kierowcy en_US
dc.subject bezpieczeństwo w ruchu drogowym en_US
dc.subject psychologiczne uwarunkowania kierowania en_US
dc.subject zdarzenia drogowe en_US
dc.subject aksjologia en_US
dc.title System wartości polskich kierowców a bezpieczeństwo na drodze. Raport z badań en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska