DSpace Repository

Adult’s educational needs in modern civilization

Show simple item record

dc.contributor.author Lukianova, Larysa
dc.date.accessioned 2019-02-01T13:14:45Z
dc.date.available 2019-02-01T13:14:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2018, nr 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5759
dc.description Autorka wyraża opinię, że badanie potrzeb edukacyjnych obywateli Ukrainy pozwoli scharakteryzować sytuację edukacyjną w kraju, uzasadnić mechanizmy regulacji poszczególnych podsystemów nowoczesnej edukacji dorosłych oraz wskazać na konkretne problemy, które hamują rozwój tego sektora edukacyjnego. Przedstawiono wyniki badań nad potrzebami edukacyjnymi jednego z regionów Ukrainy, których celem było określenie poziomu zapotrzebowania na potrzeby edukacyjne; ocena jakości usług edukacyjnych; identyfikacja motywów ich konsumpcji oraz perspektywy rozprzestrzeniania się w regionie. en_US
dc.description.abstract The author of the article presupposes that the research of educational needs of Ukraine’s population will allow to characterize the educational situation in the country, to substantiate the mechanisms of separate subsystems of modern adult education and identify some of the problems that hinder the development of this educational branch. The article represents the results of investigating educational needs in one of Ukraine’s regions, the purpose of which was to identify the requirement level of educational needs, to assess the quality of the provided educational services, to distinguish the motives of their use and the perspectives of their dissemination in the region. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject adult education en_US
dc.subject requirements en_US
dc.subject educational needs en_US
dc.subject edukacja dorosłych en_US
dc.subject potrzeby en_US
dc.subject potrzeby edukacyjne en_US
dc.title Adult’s educational needs in modern civilization en_US
dc.title.alternative Analiza potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w warunkach nowoczesnej cywilizacji en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record