Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Andrzej Topij
  Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w niepodległej Łotwie
 • Zbigniew Kuras
  Lata gimnazjalne Władysława Grabskiego (1883-1892)
 • Maksymilian Grzegorz
  Zabiegi instytucji kościelnych z terenu Pomorza Gdańskiego o zachowanie swych przywilejów i dóbr w okresie panowania Zakonu niemieckiego w latach 1309-1454
 • Zbigniew Zyglewski
  Jan Lubrański, biskup poznański - humanista, mecenas kultury i nauki
 • Wiktor Szymaniak
  Marian Biskup / "Wojna pruska" czyli walka Polski z Zakonem krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich cz. II, Olsztyn 1991
 • Marian Pawlak
  Ks. Alojzy Szorc / Dominium Warmińskie (1243-1772). Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990
 • Jarosław Poraziński
  Bogusław Dybaś / Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1991
 • Marian Pawlak
  L. Sekulski (red.) / Zarys historii i działalności Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu w latach 1945 -1970, Toruń 1990
 • Zbigniew Zyglewski
  Rocznik Muzealny, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 • Maksymilian Grzegorz
  800 Jahre Deutscher Orden, Gütersloh München 1990
 • Maksymilian Grzegorz
  Elbing 1237-1987. Beiträge zum Elbing-Kolloquium im November 1987 in Berlin, hrsg. von Bernhart Jähnig und Hans-Jürgen Schuch, Münster 1991
 • Maksymilian Grzegorz
  Janusz Kutta / Obywatele Honorowi Miasta Bydgoszczy (1920-1939), Bydgoszcz 1992
 • Maksymilian Grzegorz
  Błażej Śliwiński / Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Spisy, Gdańsk 1989
 • Najnowsze pozycje