DSpace Repository

Studia Historyczne, 1994, Zeszyt 4

Studia Historyczne, 1994, Zeszyt 4

 

SPIS TREŚCI

  • Andrzej Topij
    Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w niepodległej Łotwie
  • Zbigniew Kuras
    Lata gimnazjalne Władysława Grabskiego (1883-1892)
  • Maksymilian Grzegorz
    Zabiegi instytucji kościelnych z terenu Pomorza Gdańskiego o zachowanie swych przywilejów i dóbr w okresie panowania Zakonu niemieckiego w latach 1309-1454
  • Zbigniew Zyglewski
    Jan Lubrański, biskup poznański - humanista, mecenas kultury i nauki
  • Wiktor Szymaniak
    Marian Biskup / "Wojna pruska" czyli walka Polski z Zakonem krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich cz. II, Olsztyn 1991
  • Marian Pawlak
    Ks. Alojzy Szorc / Dominium Warmińskie (1243-1772). Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990
  • Jarosław Poraziński
    Bogusław Dybaś / Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1991
  • Marian Pawlak
    L. Sekulski (red.) / Zarys historii i działalności Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu w latach 1945 -1970, Toruń 1990
  • Zbigniew Zyglewski
    Rocznik Muzealny, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
  • Maksymilian Grzegorz
    800 Jahre Deutscher Orden, Gütersloh München 1990
  • Maksymilian Grzegorz
    Elbing 1237-1987. Beiträge zum Elbing-Kolloquium im November 1987 in Berlin, hrsg. von Bernhart Jähnig und Hans-Jürgen Schuch, Münster 1991
  • Maksymilian Grzegorz
    Janusz Kutta / Obywatele Honorowi Miasta Bydgoszczy (1920-1939), Bydgoszcz 1992
  • Maksymilian Grzegorz
    Błażej Śliwiński / Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Spisy, Gdańsk 1989
  • Recent Submissions