Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Jerzy Konieczny
  Nad grobem Profesora dra hab. Stanisława Kubiaka
 • Zbigniew Zyglewski
  Artykuły mokrzańskie z roku 1527 na tle rozwoju gospodarczego i ustrojowego Mokrego - przedmieścia Torunia
 • Wiesław Skowroński
  Działalność polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława w latach 1321-1341 na tle stosunków polsko-krzyżackich
 • Marian Pawlak
  Studia uniwersyteckie grudziądzan w epoce staropolskiej
 • Wojciech Jurkiewicz
  Adam Naruszewicz w otoczeniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Elżbieta Alabrudzińska
  Kościół Ewangielicko-Unijny w Bydgoszczy w latach 1920-1939
 • Janusz Sługocki
  Mit w ideologiach totalitarnych XX wieku
 • Maksymilian Grzegorz
  Księga czynszowa komturstwa gniewskiego z 1944 r.
 • Mieczysław Bielski
  Informacja o polskich placówkach naukowo-kulturalnych w Londynie
 • Mieczysław Buzalski
  Ezra Mendelsohn, Chone Shmeruk (ed.) / Studies on Polish Jewry, Jerusalem 1987
 • Marian Pawlak
  Josef Polisensky, Marie Stemberkona / Alma Mater Carolina Pragensis. Praha 1988
 • Witold Stankowski
  S. Kalembka (red.) / Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Warszawa 1989
 • Marian Pawlak
  Teresa Wróblewska / Polskie organizacje na Pomorzu Gdańskim w latach 1871-1914. Działalność w służbie oświaty, wychowania i kultury. Warszawa 1989
 • Marian Pawlak
  Witold Molik / Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914. Poznań 1989
 • Marian Pawlak
  Karl-Ernst Jeismann / Zur Bildungs-und Scliulgeschichte Preussens. Luneburg 1988
 • Mieczysław Bielski
  Karol Liszewski / Wojna polsko-sowiecka 1939 r., London 1986
 • Marian Pawlak
  Jakub Sekulski (red.) / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludowego Wojska Polskiego w Gniewkowie. Zarys dziejów 1920-1970. Toruń 1990
 • Maksymilian Grzegorz
  Janusz Kutta / Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 1991
 • Maksymilian Grzegorz
  Anna Rutkowska-Płachcińska / Materialne warunki bytu ubogich w miastach późnośredniowiecznych na Zachodzie Europy. Wrocław 1988
 • Najnowsze pozycje