Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Anna Bączowska
  Funkcjonalizm w badaniach nad językiem
 • Iwona Benenowska
  Charakterystyka wybranych orzeczeń syntetycznych konstytuujących elementarne struktury zdaniowe wyrażające zmiany stanu skupienia
 • Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska
  Germanizmy leksykalne w wileńskim słowniku błędów językowych Juliana Szweda. Suplement
 • Magdalena Czachorowska, Hanna Stypa
  Porównania prototypowe barw w języku polskim i niemieckim
 • Tamara Goncharova
  Лингвистический анализ аргументации в политическом диалоге
 • Joanna Joachimiak-Prażanowska
  Nieaktualna leksyka ogólnopolska w "Tygodniku Ilustrowanym" z lat 1925-1929
 • Anna Kłaczyńska
  Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie na przykładzie czasopism kobiecych oraz na tle świadomości językowej bydgoskich studentów
 • Krzysztof Kołatka
  Współczesny obraz germanizmów leksykalnych na Krajnie Sępoleńskiej i Krajnie Złotowskiej - próba porównania
 • Ewa Komorowska
  "Rządzić się jak szara gęś", czyli o znaczeniach wyrażeń z komponentem szarości w języku polskim i rosyjskim
 • Katarzyna Kukowicz-Żarska
  Funkcje związków frazeologicznych w tekstach doniesień prasy sportowej
 • Zoja Nowożenowa
  Непредикативные роли глагола в предложении
 • Maria Pająkowska-Kęsik
  Językowy obraz kontaktów kulturowych w dawnej Bydgoszczy na podstawie opowieści Bolesława Eckerta "Na styku"
 • Anna Paluszak-Bronka
  O wskaźnikach zespolenia międzyzdaniowego w "Kancjonale mazurskim"
 • Natalia Zemlyanaya
  Opozycje znaczeniowe w systemie czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne
 • Ewa Pogorzała
  Ogólnopolska konferencja naukowa "Język a socjum II - funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej, Toruń, 18-19 czerwca 2009 r.
 • Rafał Zimny
  Polish Digital Libraries As a Philologists' Tool. Based on 666 Adjectives from Digital Library of WIelkopolska / Mirosław Górny, Piotr WIerzchoń, Poznań 2010
 • Izabela Bawej
  Fehlerlexikon. Deutsch ais Fremdsprache. Aus Fehlern lernen: Beispiele und Diagnosen / Hans Jürgen Heringer, Berlin 2001
 • Izabela Bawej
  Arbeitsbuch Linguistik / Horst Müller, Padeborn 2002
 • Jolanta Mędelska
  ANTI / Piotr Wierzchoń, Poznań 2008
 • Włodzimierz Moch
  Słowniki hiphopowe jako świadectwa przemian kulturowych
 • Najnowsze pozycje