Przeglądaj według

 
SPIS TREŚCI

 • Bartwicka Halina
  Zbrodnia katyńska w sowieckiej encyklopedii (o językowych środkach fałszu i manipulacji)
 • Izabela Bawej
  Sprachliche Fehler und ihre Ursachen im Lichte dreier Spracherwerbshypothesen
 • Anna Bączkowska
  Action research in applied linguistics
 • Emilia Glugla
  Językowy obraz Krajny w powieściach "Obelnik" i "Stolemowe znamię" Konrada Karczmarka
 • Tamara Goncharowa
  Линвистически орентированные методы исследования политического дискурса
 • Tamara Graczykowska
  Osobliwa leksyka w książce Tomasza Dąbala "Polacy Związku Radzieckiego"
 • Joanna Joachimiak-Prażanowska
  Efemerydy w "Tygodniku Ilustrowanym" (1924-1928)
 • Anna Paluszak-Bronka
  O języku kujawskich przywoływek dyngusowych
 • Lidia B. Sudakiewicz
  Sposoby germanizacji nazwisk mieszkańców Złotowa i okolic
 • Piotr Tomasik
  Nazwy pociągów (spojrzenie językoznawcy i miłośnika kolei)
 • Ewa Pogorzała
  Konferencja „Quo Vadis Lingua?" 2009
 • Anna Bączkowska
  Amalgamaty kognitywne w sztuce / Agnieszka Libura, Kraków 2007
 • Janusz Pociask
  Zum Einfluss der Verbvalenz auf die Satzgliedfolge in Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse / Jacek Barański, "Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich" 4, red. Antoni Dębski, Kraków 2006
 • Janusz Pociask
  Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski, Warszawa 2006
 • Anna Bączkowska
  Ochrona języków naturalnych, red. Stanisław Puppel, Poznań 2007
 • Iwona Malinowska
  Wykrzykniki w języku, w tekście i w słowniku (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
 • Katarzyna Siewert
  Semantyczna analiza terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa handlowego. Niemiecko-polskie studium kontrastywne
 • Najnowsze pozycje