Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Aleksandra Adamiak
  Uwagi o germanizmach w gwarze kociewskiej
 • Anna Bączkowska
  Cognitive grammar pedagogical grammar and English prepositions
 • Magdalena Czachorowska
  Trzy krajobrazy Żeromskiego
 • Maria Czaplicka
  Interferencje językowe na wybranych przykładach nazewnictwa z Bydgoszczy i okolicy od XVI do XVIII wieku
 • Wiesław Czechowski
  Zakłócenia w językowej komunikacji jako problem badawczy
 • Małgorzata Jaracz
  Nazwy polskich biur podróży i agencji turystycznych
 • Łukasz Kaczmarek
  The distribution of axiological parameter in selected English modals
 • Joanna Mędelska
  Intrygujące zapisy typu ŻÓŁTY, MOŻNA, GDYŹ w rękopisach i drukach kowieńskich
 • Włodzimierz Moch
  Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
 • Maria Pająkowska-Kęsik
  O gwaryzmach w powieści Bolesława Eckerta Saga kociewska
 • Anna Paluszak-Bronka
  Przestarzałe formy dopełniacza rzeczownikowego w kancjonale królewieckim z początku XX wieku
 • Teresa Pluskota
  Nazwy miejscowe Czernihowszczyzny w XVII i XVIII wieku na tle toponimii ziem sąsiedzkich
 • Dorota Pronobis
  „Piast" - dodatek Dziennika Kujawskiego" - źródłem wiedzy o języku i kulturze na Kujawach
 • Renata Suchenek
  Semantyka czasowników widzenia i patrzenia
 • Aleksander Szwedek
  Are structural metaphors structural?
 • Jan Wawrzyńczyk
  Od słownika ortograficznego do „rejestru wyrazów występujących w języku polskim"
 • Piotr Żmigrodzki
  Słownik semantyczno-syntaktyczny czasowników posiłkowych - założenia wstępne
 • Najnowsze pozycje