Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Tadeusz Nowacki
  Osobowość a technika
 • Jan Jakubowski
  Wybrane zagadnienia osobowości nauczyciela wychowania technicznego
 • Stanisław Szajek
  Nauczyciele wychowania technicznego a problem kształcenia przedzawodowego
 • Zygmunt Wiatrowski
  Praca człowieka jako osnowa przygotowania działalności nauczyciela wychowania technicznego
 • Lech Graj, Jerzy Napiórkowski
  Treść i składniki kultury technicznej w programie nauczania szkoły ogólnokształcącej
 • Z. Aleksiejczyk, J. Sobkowska
  Zadania przedmiotu pracą-tech-nika w zakresie rozwijania kultury żywienia
 • Henryk Błażejowski, Jerzy Napiórkowski
  Wychowanie przez pracę w praktykach uczniowskich
 • Wojciech Eckardt
  Analiza treści programowych z dziedziny organizacji pracy przedmiotu praca technika w programie szkoły podstawowej
 • Edmund Fryckowski
  Kultura filozoficzna jako istotny element struktury osobowości nauczyciela przedmiotów technicznych
 • Aleksandra Grodzka
  Narzędzia kontroli i oceny osiągnięć szkolnych uczniów w nauczaniu pracy-techniki
 • Stanisław Tochowicz
  Prawoznawstwo a wychowanie przez pracę /wybrane zagadnienia/
 • Reinhardt Kastl
  Zastosowanie wiadomości matematyczno-przyrodniczych na lekcjach wychowania technicznego w NRD
 • Bogusław Kopeć
  Rozwój i kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego
 • Bohdan Lesicki
  Koncepcje wyodrębnienia problematyki technologii budowy maszyn w procesie kształcenia nauczycieli techniki
 • Fridrich Lorenz
  Elektronika i elektrotechnika na lekcjach wychowania technicznego
 • Jerzy Olszewski
  Niepowodzenia dydaktyczne nauczycieli techniki rozpoczynających pracę pedagogiczną
 • Janina Pierańska
  Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne studentów kierunku wychowania technicznego
 • Władysław Pierański
  Kierunki zmian w metodyczno-technicznym przygotowaniu nauczyciela techniki uwarunkowane programem pracy-techniki
 • Henryk Pochanke
  Główne kierunki intelektualizacji w nauczaniu techniki
 • Halina Morzyńska, Tadeusz Pracki
  Kwalifikacje nauczycieli przedmiotu praca technika w zakresie kultury technicznej
 • Roman Polny
  Założenia metodologiczne badań nad problemami kształcenia politechnicznego
 • Józef Puchajda
  Nauczyciel techniki i jego praca w środowisku wiejskim
 • Wanda Rachalska
  Wychowanie techniczne a przygotowanie do wyboru zawodu jako problem teoretyczny i praktyczny
 • Paweł Świerczak
  Charakterystyka zawodu i sylwetka absolwenta studiów techniczno-pedagogicznych
 • Kazimierz Uździcki
  Potrzeby i kierunki badań nad kształceniem nauczycieli wychowania technicznego
 • Alicja Wieczorek
  Wychowanie techniczne a problemy przygotowania młodzieży do działalności technicznej
 • Horst Ziebell
  Aspekty dalszego rozwoju zajęć wychowania technicznego w ogólnokształcącej szkole w NRD
 • Franciszek Zywert
  Unowocześnienie procesu kształcenia technicznego w szkole ogólnokształcącej
 • Paweł Żukowski
  Wykorzystanie filmu dydaktycznego w procesie kształcenia technicznego
 • Józef Rawłuszko
  O realizacji pomiarów właściwości systemów złożonych
 • Z. Bros, J. Kochański, T. Tomaszewska
  Wplyw zgniotu i wyzarzania na koercje stali niskoweglowych komunikat z badan
 • Arnold Wilczyński, Leszek Cysewski
  Próba wyznaczenia rozkładu naprężeń w drewnianym złączu klejowym metodą elektrycznej tensometrii oporowej
 • Tadeusz Woźniak
  Zarodkowanie i propagacja kruchych pęknięć w stalach o strukturze balnitycznej
 • Felicja Wysocka
  Zastosowanie wybranych metod optymalizacji do aproksymacji charakterystyk tłumieniowych filtrów LC
 • Eberhard Schonfeldt
  Streszczenie artykułu "Ausgewählte Probleme beruflicher Eratausbildun in der Bundesrepublik Deutschland”
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej