Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Józef Puchajda
  Poziom wiedzy technicznej uczniów
 • Teresa Retmańska
  Potrzeba zmian w zakresie stosowania metod nauczania w przedmiocie praca-technika
 • Ryszard Szeremeta
  Udział wiedzy politechnicznej w przygotowaniu uczniów szkół podstawowych do działalności zawodowej
 • Tadeusz Pracki
  Kształcenie w zakresie eksploatacji urządzeń
 • Wojciech Eckardt
  Praktyka studencka w zakładzie przemysłowym - wyniki z badań i ocena
 • Antoni Charytonowicz, Ewaryst Grodzki
  Sprawdzanie wiadomości z przedmiotów technicznych w szkołach wyższych
 • Maria Maciejewska-Urbańska
  O cybernetykę pedagogiczną w planach studiów uczelni kształcących nauczycieli
 • Lech Graj, Jan Kochański
  Przepuszczalność powietrza tkanin żaglowych. Doniesienie z badań
 • Arnold Wilczyński
  Wpływ szerokości sklejanych elementów na naprężenia w spoinie klejowej sosnowej próbki blokowej dwuciętej
 • Zbigniew Bros, Marek Lewandowski
  Dynamika pewnego nieliniowego mechaniczno-pneumatycznego wibroizolatora uderzeniowego
 • Bogusław Maciejewski
  Materiały stosowane do wymurowywania pieców obrotowych w cementowni Kujawy w Bielawach
 • Romuald Grajewski, Jan Staniszewski
  Rola struktury geometrycznej powierzchni w wybranych dziedzinach stosowania
 • Janina Patkowska, Teresa Tomaszewska
  Elektroniczny termometr do pomiaru temperatury ciała
 • Zbigniew Dziamski, Marta Trojanek
  Konkurencyjność miejsc lokalizacji
 • Stanisław Krus, Jan Staniszewski
  Metrologia techniczna a specyfika drewna na przykładzie układu tolerancji i pasowań
 • Katarzyna Wróblewska
  Systemowe wykorzystanie metod statystycznych od opisu zjawisk mierzalnych
 • Arnold Wilczyński, Marek Gogolin
  Zmienność stałych sprężystości drewna bukowego w płaszczyźnie promieniowej
 • Najnowsze pozycje