Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Marian Stańczak
  Postać sił uogólnionych od energii kinetycznej mechanizmów wielokorbowych, wyrażona pojedynczymi szeregami Fouriera
 • Zbigniew Bros, Marek Lewandowski
  Badania nad imisją pyłu w Zakładach Eksploatacji Kruszywa w Szubinie
 • Kazimierz Gniot
  Próba wykorzystania metody gwoździowania jako elementu docisku przy sklejaniu drewna ze sklejką
 • Krystyna Górnowicz
  Wpływ warunków klimatycznych na proces starzenia laminatów poliestrowo-szklanych
 • Lech Graj, Jan Kochański
  Wytrzymałość na zginanie statyczne elementów równoległowarstwowych w zależności od grubości i ilości sklejonych warstw
 • Lech Graj, Arnold Wilczyński
  Porównanie właściwości mechanicznych drewna orzecha włoskiego pochodzącego z różnych części drzewa
 • Maksymilian Kranz
  Krajowe kredy i wapienie jako antyimportowe surowce przemysłowe
 • Maksymilian Kranz
  Badania nad niektórymi właściwościami polskich kaolinów
 • Danuta Gackowska, Ewaryst Grodzki
  Rozwój kierunku wychowania technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy
 • Andrzej Michalski
  Społeczne i pedagogiczne zadania przedmiotu 'Praca technika" w zakresie przygotowania młodzieży do pracy zawodowe w
 • Jerzy Napiórkowski
  Zadania szkoły, domu i poradni wychowawczo-zawodowych w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów kierowanych do klas uzawodowionych
 • Teresa Retmańska
  Działalność naukowo-badawcza na kierunku wychowania technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy
 • Ryszard Szeremeta
  Rozumienie pojęć technicznych przez absolwentów szkół podstawowych
 • Zygmunt Wiatrowski
  Niektóre problemy kształcenia politechnicznego
 • Teresa Tomaszewska
  Porównanie stopnia zelektryfikowania gospodarstw indywidualnych w latach 1963-1981
 • Najnowsze pozycje