Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Henryk Pochanke
  Potrzeba badań w zakresie dydaktyki techniki
 • Henryk Błażejowski
  Sprawność umysłowa studentów wychowania technicznego WSP w Bydgoszczy /lata 1973-1978/
 • Jerzy Napiórkowski
  Przygotowanie absolwentów wychowania technicznego WSP w Bydgoszczy do pracy w szkole
 • Henryk Błażejowski
  Rola teoretycznych przedmiotów podstawowych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela pracy techniki
 • Jerzy Napiórkowski, Władysław Nowacki, Teresa Retmańska
  Wykształcenie i wykorzystanie nauczycieli zajeć praktyczno-technicznych na tle wykształcenia i wykorzystania nauczycieli języka polskiego, języka rosyjskiego i matematyki w rejonie Bydgoszczy
 • Roman Janas
  Strukturalizacja wiedzy z materiałoznawstwa i metody jej optymalizacji
 • Teresa Retmańska, Jerzy Napiórkowski, Anna Filipczak
  Treści kształcenia w przedmiocie praca technika w świetle opinii pracowników zawodów technicznych i nietechnicznych niezwiązanych z oświatą
 • Jerzy Napiórkowski
  Możliwości realizacji praktyk uczniow¬skich w przedmiocie "praca - technika" komunikat z badań
 • Henryk Pochanke
  Eksperymenty w technice i w nauczaniu techniki
 • Józef Łygan
  Funkcja rysunku technicznego
 • Maksymilian Kranz
  Krytyczna ocena metod oznaczania siarczanów w wodzie metodami wagową, miareczkową i konduktometryczną
 • Maksymilian Kranz, Bogusław Mieczysławski
  Kompozycyjne pigmenty adsorpcyjne tlenków metali ciężkich na kredzie krajowej
 • Maksymilian Kranz, Bogusław Mieczysławski
  Badania nad usuwaniem gazowego SO2 z mieszaniny azotu i dwutlenku węgla
 • Stanisław Woelke, Arnold Wilczyński
  Tłumik pneumatyczny jako pewien przypadek modelu termomechanicznego
 • Walenty Dudziak, Ewaryst Grodzki
  Pole temperatury i koncentracji w cylindrycznym pręcie wywołane zgrzewaniem tarciowym
 • Teresa Tomaszewska, Stanisław Zieliński
  Symulator układów zapłonowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym w rozwiązaniu konwencjonalnym i z zastosowaniem elementów półprzewodnikowych
 • Jerzy Lisowski, Marek Olszewski
  Nowe procesy obróbki plastycznej
 • Najnowsze pozycje