Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Romuald Gajewski, Jerzy Napiórkowski
  Poziom wiedzy technicznej kandydatów na studia do WSN
 • Ewaryst Grodzki, Jerzy Napiórkowski
  Z badań nad poziomem wiedzy technicznej nauczycieli zajęć praktyczno-technicznych
 • Henryk Błażejowski
  Stan przygotowania matematyczno-fizycznego studentów I roku kierunku wychowania technicznego WSP w Bydgoszczy (w świetle egzaminów wstępnych w roku akademickim 1975/76
 • Jerzy Napiórkowski
  Dobór uczniów do klas przysposabiających do zawodu
 • Ireneusz Bielski, Teresa Tomaszewska
  Badanie wpływu wybranych czynników na wskaźniki technologiczne obróbki elektroiskrowej węglików spiekanych
 • Wojciech Kałużny, Teresa Tomaszewska
  Warunki i zakres zastosowań obrabiarek sterowanych numerycznie w produkcji
 • Krystyna Matuszewska, Eugeniusz Wojtowicz
  Badanie zużycia panwi ślizgowych wykonanych z lignofolu smarowanych wodą słodką
 • Jerzy Napiórkowski, Stanisław Woelke
  O pewnym dydaktycznie racjonalnym badaniu ogólnego i złożonego ruchu bryły
 • Arnold Wilczyński
  Stateczność płaskiej postaci zginania belki obciążonej równomiernie
 • Romuald Gajewski, Stanisław Trojanek, Eugeniusz Wojtowicz, Maria Zapart
  Problemy lokalizacji zakładów przemysłowych
 • Ewaryst Grodzki, Stanisław Trojanek
  Na marginesie nowych formuł wskaźnika efektywności inwestycji
 • Tomasz Ledwodorski
  Poznanie w fizyce a proces nauczania fizyki
 • Bogusław Mieczysławski
  Oddziaływanie związków siarki na technologię wypału klinkieru cementowego
 • Bogusław Mieczysławski
  Olej opałowy jako paliwo w przemyśle cementowym
 • Bogusław Mieczysławski
  Procesy zachodzące podczas wypalania klinkieru cementowego ze szczególnym uwzględnieniem udziału związków siarki zawartych w materiale
 • Najnowsze pozycje