Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWeryho, Maciej
dc.contributor.authorZmitrowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-09-22T12:19:30Z
dc.date.available2017-09-22T12:19:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMaciej Weryho, Małgorzata Zmitrowiczł: Inicjatywa uruchomienia Repozytorium UKW w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, Bibliotekarz Zachodniopomorski 2015, R. 56, nr 3-4, s. 76-86.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4437
dc.descriptionThe paper presents the results of studies conducted among the faculty from Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, concerning their attitudes towards starting the intramural repository. The research was conducted in 2013. The analysis of obtained results gives the insight into academics' attitudes towards open sources, their will to publish in Open Access repositories and preferences about the functioning of the institutional repository. The results were used to configurate the system and to create the rules.en_US
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wyniki badań dotyczących postaw nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wobec projektu uruchomienia uczelnianego repozytorium. Badania przeprowadzono w 2013 r. Ich analiza pozwala poznać stosunek naukowców do źródeł otwartych, wolę publikowania własnego dorobku naukowego w formie Open Access oraz preferencje dotyczące zasad funkcjonowania instytucjonalnego repozytorium. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane w procesie konfiguracji systemu oraz ustalania regulaminu.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbadania użytkownikówen_US
dc.subjectnauczyciele akademiccyen_US
dc.subjectUniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectkomunikacja naukowaen_US
dc.subjectpublikacje cyfroween_US
dc.subjectotwarty dostępen_US
dc.subjectRepozytorium UKWen_US
dc.subjectuser researchen_US
dc.subjectacademic teachersen_US
dc.subjectKazimierz Wielki Universityen_US
dc.subjectscience communicationen_US
dc.subjectdigital publicationsen_US
dc.subjectOpen Accessen_US
dc.subjectUKW Repositoryen_US
dc.titleInicjatywa uruchomienia Repozytorium UKW w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelnien_US
dc.title.alternativeThe initiative to launch the Repository of Kazimierz Wielki University in the view of academic teachersen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska