Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKapsa, Izabela
dc.date.accessioned2017-09-19T11:37:40Z
dc.date.available2017-09-19T11:37:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-83-231-3850-1
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4385
dc.descriptionLiberal Democrats as a co-governing party: between idealism and pragmatism Five years of joint governing by Conservative Party with the Liberal Democrats tends to make the balance, especially such an unusual phenomenon in British politics. This article includes an assessment of motivation and objectives of liberals in the coalition government based on the dyad of idealism - pragmatism. Answering the question whether the decision of the Liberal Democrats to participate in a coalition government with the Conservatives was idealistic or pragmatic, the author argues that the motivation came from two sources. Idealism was provided by defense of electoral reform and several other elements of liberals’ program (in the field of economic and European policy), pragmatism was showed by an electoral referendum and the number of ministries headed by the Liberal Democrats. If the measure of effectiveness in politics is to make itself the presence of liberals in the cabinet, five years of joint governance is proof of this. But if this measure would be the volume of support provided to the party, it's such a great outflow of voters which testifies to the failure. The article verifies hypothesis that the participation of the Liberal Democrats in government was a “tragic” decision from the beginning, taking into account the five-year period of rule by the coalition on the eve of the next election.en_US
dc.description.abstractPięć lat wspólnych rządów Partii Konserwatywnej z Liberalnymi Demokratami skłania do dokonania bilansu, zwłaszcza tak nietypowego zjawiska w brytyjskiej polityce. Niniejszy artykuł zawiera ocenę motywacji i celów liberałów w koalicji rządowej w oparciu o diadę idealizm - pragmatyzm. Odpowiadając na pytanie, czy decyzja Liberalnych Demokratów o udziale w koalicji rządowej z Konserwatystami była idealistyczna czy pragmatyczna, autorka twierdzi, że motywacja pochodziła z obu źródeł. O idealizmie świadczy obrona reformy wyborczej i kilku innych elementów programu liberałów (w zakresie polityki gospodarczej czy europejskiej), o pragmatyzmie zaś przeprowadzenie referendum wyborczego czy liczba ministerstw kierowanych przez Liberalnych Demokratów. Jeśli miarą skuteczności w polityce uczynić samą obecność liberałów w gabinecie, to pięć lat wspólnych rządów jest tego dowodem. Jeśli zaś tę miarę stanowić miałaby wielkość udzielanego partii poparcia, to tak wielki odpływ wyborców świadczy o porażce. Artykuł weryfikuje hipotezę, że udział Liberalnych Demokratów w rządzie z Partią Konserwatywną był decyzją od początku „tragiczną”, uwzględniając pięcioletni okres rządów koalicji w przededniu kolejnych wyborów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaen_US
dc.subjectbrytyjski system partyjnyen_US
dc.subjectidealizmen_US
dc.subjectLiberalni Demokracien_US
dc.subjectpartie polityczneen_US
dc.subjectpragmatyzmen_US
dc.subjectstrategie polityczneen_US
dc.titleLiberalni Demokraci jako partia współrządząca - między idealizmem a pragmatyzmemen_US
dc.title.alternativeLiberal Democrats as a co-governing party: between idealism and pragmatism
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord