DSpace Repository

Absencja wyborcza w wyborach samorządowych 2002 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Barwińska, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-03-14T09:40:57Z
dc.date.available 2014-03-14T09:40:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1 i 2 / pod red. Huberta Rabanta, Rafała Gotowskiego, Sylwii Barwińskiej, Bydgoszcz 2010, s. 119-142 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/429
dc.description Celem artykułu jest ukazanie wielkości, rozmieszczenia przestrzennego oraz przyczyn absencji wyborczej odnotowanej podczas wyborów samorządowych 2002 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego treść rozpoczyna się od przybliżenia zarysu historycznego wyborów samorządowych w Polsce oraz przebiegu działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tego typu wyborów w 2002 roku. Następnie prezentuje wielkość i rozmieszczenie przestrzenne uprawnionych do głosowania w tych wyborach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich absencji wyborczej oddzielnie dla wybieranego podczas nich organu władzy samorządowej, jednocześnie porównując je z ogólnymi danymi zarejestrowanymi w Polsce i innych województwach. Na końcu wskazuje na przyczyny, które miały wpływ na wysokość absencji wyborczej w wyborach samorządowych 2002 roku zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i Polski. en_US
dc.description.abstract The aim of this article is to present the scale, territorial distribution and the reasons for voter abstention recorded in the 2002 local government elections in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. It begins with an introduction of the historical outline of local government elections in Poland and the course of activities connected with the preparing and staging of such kind of election in 2002. Next it presents the number and distribution of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship’s citizens eligible to vote in the elections and their abstention individually for each local governing body elected, at the same time comparing these figures with general data recorded in Poland and other voivodeships. Finally, it indicates the factors that influenced the rate of voter abstention in 2002 local government elections in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as well as Poland. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject voter abstention en_US
dc.subject 2002 local government elections en_US
dc.subject Kuyavian-Pomeranian Voivodeship en_US
dc.subject absencja wyborcza en_US
dc.subject wybory samorządowe 2002 roku en_US
dc.subject województwo kujawsko-pomorskie en_US
dc.title Absencja wyborcza w wyborach samorządowych 2002 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego en_US
dc.title.alternative Voter abstention in the local government elections in 2002 in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska