Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBarwińska, Sylwia
dc.date.accessioned2014-03-14T09:40:57Z
dc.date.available2014-03-14T09:40:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationProblemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1 i 2 / pod red. Huberta Rabanta, Rafała Gotowskiego, Sylwii Barwińskiej, Bydgoszcz 2010, s. 119-142en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/429
dc.descriptionCelem artykułu jest ukazanie wielkości, rozmieszczenia przestrzennego oraz przyczyn absencji wyborczej odnotowanej podczas wyborów samorządowych 2002 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego treść rozpoczyna się od przybliżenia zarysu historycznego wyborów samorządowych w Polsce oraz przebiegu działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tego typu wyborów w 2002 roku. Następnie prezentuje wielkość i rozmieszczenie przestrzenne uprawnionych do głosowania w tych wyborach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich absencji wyborczej oddzielnie dla wybieranego podczas nich organu władzy samorządowej, jednocześnie porównując je z ogólnymi danymi zarejestrowanymi w Polsce i innych województwach. Na końcu wskazuje na przyczyny, które miały wpływ na wysokość absencji wyborczej w wyborach samorządowych 2002 roku zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i Polski.en_US
dc.description.abstractThe aim of this article is to present the scale, territorial distribution and the reasons for voter abstention recorded in the 2002 local government elections in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. It begins with an introduction of the historical outline of local government elections in Poland and the course of activities connected with the preparing and staging of such kind of election in 2002. Next it presents the number and distribution of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship’s citizens eligible to vote in the elections and their abstention individually for each local governing body elected, at the same time comparing these figures with general data recorded in Poland and other voivodeships. Finally, it indicates the factors that influenced the rate of voter abstention in 2002 local government elections in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as well as Poland.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectvoter abstentionen_US
dc.subject2002 local government electionsen_US
dc.subjectKuyavian-Pomeranian Voivodeshipen_US
dc.subjectabsencja wyborczaen_US
dc.subjectwybory samorządowe 2002 rokuen_US
dc.subjectwojewództwo kujawsko-pomorskieen_US
dc.titleAbsencja wyborcza w wyborach samorządowych 2002 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiegoen_US
dc.title.alternativeVoter abstention in the local government elections in 2002 in Kuyavian-Pomeranian Voivodeshipen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska