Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Linguistics Applied
 • Christina Alm-Arvius
  Polysemy: convention and incidental cases
 • Anna Bączkowska
  Some remarks on a multimodal approach to subtitles
 • Ying Ting Chuang
  The challenges of New Media Translation: a multimodal approach to website translation
 • Anna Drogosz
  On inevitability of personification in Darwin's "Origin of Species"
 • Kostyantyn Gulyy
  The linguopoetic use of the metonymic principle in the presentation of battle scenes in "Beowulf"
 • Grażyna Sawicka
  City as a text
 • Jacek Szczepaniak
  Medium-Kompetenz-Medienkompetenz. Einige linguistisch fundierte Bemerkungen zu einer neueren Sicht auf alte Begriffe
 • Joanna Tyka
  Grzeczność na sprzedaż. O zdrobnieniach językowych w rozmowie handlowej
 • Martina Urbani
  Instruments and methods for the analysis of prosody
 • Оксана Владимировна Васильева
  Aналитическое чтение в иноязычной подготовке специалиста по международным отношенияm

 • Applied Linguistic
 • Izabela Łuc
  Slogan (mottos) in Internet dating profiles as a form of self-presentation and self-advertising on the part of the sender
 • Andrzej M. Skrzypiec
  Kierunki rozwoju polskiej celtologii na początku XXI wieku

 • Reviews
 • Michał Borodo
  E. Franco, A. Matamala, P. Orero / Voice-Over Translation: An Overview, Berlin 2010
 • Krzysztof Skibski
  Rafał Zimny, Paweł Nowak / Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009

 • Reports
 • Małgorzata Brożyna
  Report on the International Conference "The Stockholm 2011 Metaphor Festival", Stockholm 8-10 September, Sweden
 • Karol Gliszczyński
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Język-Rytuał-Płeć", Kazimierz Wielki Universität, Bydgoszcz 18-19 October 2011, Poland
 • Raffaella Panizzon
  Report on the 5th Hands on Translation Seminar: Research in Translation Studies, University of Minho, Braga October 2011
 • Najnowsze pozycje