Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Linguistics Applied
 • Christina Alm-Arvius
  Semantics and pragmatics
 • Krzysztof Kosecki
  Kategorie radialne w pojęciach potocznych, społecznych i prawnych
 • Anna Drogosz
  Polysemous nature of the Polish marker „siebie”
 • Ariadna Strugielska
  Conceptual metaphor, universality and language teaching
 • Agnieszka Kaleta
  Cognitive approaches to grammar and L2 grammar teaching
 • Wojciech Wachowski
  Geordie - a language without an army
 • Stanisław Karwowski
  Русский биржевой сленг (словообразовательныйаспект)
 • Izabela Bawej
  Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego

 • Educational Linguistics
 • Joanna Rycerz
  Learning strategies and learner autonomy. Focus on secondary school students preparing for matura examination
 • Małgorzata Tarlach
  Computers in teaching English
 • Anita Żytowicz
  Error correction in speaking - looking for a "golden rule

 • Applied Linguistic
 • Kostyantyn Gulyy
  Linguistic representation of sunset in Fyodor Tyutchev's lyric as a feature reflecting European Romanticist poetics
 • Anna Bączkowska
  „Umowa spółki handlowej" w prawie polskim i brytyjskim: aspekty prawne i przekładoznawcze

 • Reviews
 • Jolanta Mędelska
  Jan Wawrzyńczyk (red.) / Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, Warszawa 2004
 • Piotr Tomasik
  Stanisław Szadyko / Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2005
 • Jacek Szczepaniak
  H. Griesbach, D. Schulz / Langenscheidt 1000 idiomów niemieckich, Warszawa 2002
 • Anna Bączkowska
  Katarzyna M. Jaszczolt / Default Semantics: Foundations of a Compositional Theory of Acts of Communication, Oxford 2007
 • Wiesław Marcysiak
  Małgorzata Święcicka (red.) / Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, Bydgoszcz 2007
 • Magdalena Murawska
  Martin J. Ball / Clinical Sociolinguistics, Maiden 2005

 • Reports
 • Iwona Benenowska, Małgorzata Jaracz
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Język, Społeczeństwo, Wartości
 • Monika Peplińska-Narloch
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Język(i) w mieście, miasto w języku
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej