REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Znaczenie wiarygodności nauczyciela akademickiego dla rodzących się konfliktów ze studentami

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pawiak, Anna
dc.date.accessioned 2017-04-24T12:11:06Z
dc.date.available 2017-04-24T12:11:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation W: Szkoła: konflikt podmiotów?, pod red. I. Nowosad, K. Pietrań, M. J. Szymańskiego, Toruń 2016, s. 222-234. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4001
dc.description.abstract Wyznacznikiem jakości szkoły Wyższej jest jakość posiadanej przez nią kadry nauczycielskiej. Znaczącą jej cechą jest wiarygodność. Tematem niniejszego rozdziału została uczyniona charakterystyka wiarygodności nauczycieli akademickich czyli spełnianie przez nich oczekiwań i wywiązywanie się ze zobowiązań wobec studentów, którzy obdarzyli ich swoim zaufaniem. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie wiarygodności jako oczekiwali dotyczących relacji między partnerami, do których zaliczamy oczekiwania: instrumentalne, moralne i opiekuńcze. Grupom tym przyporządkowano przykłady wskaźników w skali wiarygodności wykładowców w opinii studentów, uzyskane podczas przeprowadzonych badań. O pojawianiu się konfliktów mogę świadczyć nie spełniane oczekiwania, a tym samym bycie niewiarygodnym w oczach studentów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.subject konflikt en_US
dc.subject wiarygodność en_US
dc.subject zaufanie en_US
dc.subject skala wiarygodności en_US
dc.subject nauczyciel akademicki en_US
dc.subject student en_US
dc.title Znaczenie wiarygodności nauczyciela akademickiego dla rodzących się konfliktów ze studentami en_US
dc.title.alternative The importance of university teachers’ credibility for conflicts with students en_US
dc.type Book chapter en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje