DSpace Repository

Repository of images for reverse engineering and medical simulation purposes

Show simple item record

dc.contributor.author Macko, Marek
dc.contributor.author Mikołajewska, Emilia
dc.contributor.author Szczepański, Zbigniew
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.contributor.author Mikołajewski, Dariusz
dc.date.accessioned 2016-09-12T12:28:00Z
dc.date.available 2016-09-12T12:28:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences 2016, T. 30, nr 3, s. 23-29. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3762
dc.description Nowe technologie, takie jak druk 3D, skanowanie 3D czy inżynieria odwrotna, mogą znacząco poprawić stosowanie reguł medycyny w obecnej praktyce klinicznej. Artykuł prezentuje własną koncepcję repozytorium obrazów medycznych w oparciu o technologie druku 3D i inżynierii odwrotnej. Proponowana koncepcja może stanowić początek nowej rodziny technik komercyjnych potrzebnych do rozwoju i optymalizacji inżynierii odwrotnej w kierunku drukowanie rozwiązań w pełni funkcjonalnych klinicznie. en_US
dc.description.abstract Novel technologies such as 3D printing (additive manufacturing), 3D scanning and reverse engineering may significantly improve application of the principles of medicine in current clinical practice. This paper aims at presentation of the own concept of the repository of medical images based on 3D printing and reverse engineering technology. The proposed concept of the repository can constitute a beginning of the novel family of commercial techniques needed for development and optimization of reverse engineering toward printing the fully clinically functional solutions. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject 3D printing en_US
dc.subject reverse engineering en_US
dc.subject medical imaging en_US
dc.subject repository en_US
dc.subject artificial tissue en_US
dc.subject assistive technology en_US
dc.title Repository of images for reverse engineering and medical simulation purposes en_US
dc.title.alternative Repozytorium obrazów na potrzeby inżynierii odwrotnej i symulacji medycznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska