DSpace Repository

Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Kwiatkowski, Stefan
dc.date.accessioned 2016-09-09T11:07:51Z
dc.date.available 2016-09-09T11:07:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 12, s. 13-24. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3758
dc.description The article presents the concept that describes career stages (development, stabilization, regression) using the knowledge, skills and social competences of the employees. It was assumed that the stage is the dependent variable, and aspirations, size of the company (number of employees), the type of applied technologies, economic condition and educational awareness of employer form a system of independent variables. The variables and relationships between them have been characterized and commented upon. Possibilities of expanding the presented concept have also been pointed out. en_US
dc.description.abstract W artykule przedstawiono koncepcję opisu etapów drogi zawodowej (rozwój, stabilizacja, regres) za pomocą stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników. Przyjęto, że etap jest zmienną zależną, a aspiracje, wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników), rodzaj stosowanych technologii, kondycja ekonomiczna i świadomość edukacyjna pracodawcy tworzą układ zmiennych niezależnych. Zmienne i występujące między nimi relacje zostały scharakteryzowane i opatrzone komentarzem. Wskazano także na możliwości rozbudowywania przedstawionej koncepcji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject rozwój en_US
dc.subject stagnacja en_US
dc.subject regres en_US
dc.subject droga zawodowa en_US
dc.subject development en_US
dc.subject stagnation en_US
dc.subject regression en_US
dc.subject professional path en_US
dc.title Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy en_US
dc.title.alternative Development of professional competences in the work process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record