DSpace Repository

Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Jeruszka, Urszula
dc.date.accessioned 2016-09-09T10:49:03Z
dc.date.available 2016-09-09T10:49:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 12, s. 51-64. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3755
dc.description Endogenic determinants of human resource management determine the range of the personnel function in an organization. The aim of the article is to present selected determinants, the influence of which over goals, tasks, the choice of methods and practices of personnel management is very significant nowadays. The attention has been paid to the tendencies of structural-organizational transformations, the role of organizational culture in realizing processes and staff-related practices, as well as of managing the diversity of human resources in an organization. The relationship between the issues (problems) of human resource management and the issues of labour pedagogy has been indicated as well. en_US
dc.description.abstract Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na cele, zadania, dobór metod i praktyk zarządzania kadrami jest współcześnie szczególnie istotny. Uwagę skupiono na tendencjach przekształceń strukturalno-organizacyjnych, roli kultury organizacyjnej w realizacji procesów i praktyk kadrowych oraz zarządzaniu różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Ukazano też powiązanie problematyki (zagadnień) zarządzania zasobami ludzkimi z problematyką pedagogiki pracy. . en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi en_US
dc.subject uwarunkowania endogeniczne en_US
dc.subject struktura organizacji en_US
dc.subject kultura organizacji en_US
dc.subject zarządzanie różnorodnością en_US
dc.subject pedagogika pracy en_US
dc.subject human resource management en_US
dc.subject endogenic determinants en_US
dc.subject organizational structure en_US
dc.subject organizational culture en_US
dc.subject diversity management en_US
dc.subject labour pedagogy en_US
dc.title Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy en_US
dc.title.alternative Endogenic determinants of human resource management at workplace en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record